Løypa slått og merket

Løypa er nå både slått og merket, det skal nå være gode muligheter for å trene i løypa, eller bare ta seg en fin tur opp!